Home

Welkom op onze website!!!  www.tankpoelcapelle.be

-

Maak je lid & registreer je hier & bezoek ons op facebook!


crew

 

Het doel van het tankproject is steeds geweest om met een groep ervoor te zorgen dat de tank opnieuw op zijn originele plaats zou komen.  Op dat gebied gaat de tankgroep ook verder en worden er contacten gelegd in Binnen en Buitenland om deel uit te maken van een beschermcomité. Nu al is duidelijk dat we kunnen rekenen op hulp van grootmoedige mensen die de nodige duwtjes geven waar nodig.
De P1917A is een VZW. die een aantal Poelkapelse initiatieven met historische inslag overkoepelt: het Guynemercomité en de werkgroepen “website historisch Poelkapelle”, “Duitse militaire begraafplaatsen”, de “Zeppelin-Staaken” en uiteraard de tankgroep.
De statuten van de VZW. vermelden: De vereniging kan alle handelingen stellen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doelstellingen beogen. Zo kan zij opkomen voor de belangen van Poelkapelle, kan zij overgaan tot de oprichting van een informatie- en documentatiecentrum, kan zij tentoonstellingen, rondleidingen, uitstappen, vieringen, herdenkingen, voordrachten en opleidingen inrichten, kan zij boeken, tijdschriften en brochures uitgeven, enzovoort. Deze laatste is een niet-limitatieve opsomming.